Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Oscar Mariné · Exposición

Oscar Mariné · Exposición
Alejandro Zugaza

Breve encuentro · Topaketa laburra ·

25 – IX /. 13 – XI, 2020

ilustre colegio de la abogacía de bizkaia

bizkaiko abokatuen elkargo ohoretsua

Rampas de Uribitarte, 3. 48001 Bilbao

Tfn. 94 435 62 00

www.icasv-bilbao.com

La envergadura de la obra de un artista como Oscar Mariné da para llenar muchas salas de un museo, escribir varios libros y llenar horas de conversación en una tertulia. La potencia visual de su trazo asertivo es fruto de su naturaleza única y heredera de mucha vida vivida de verdad. Es licor destilado de una materia excelente de la que muy pocos están hechos. 

Mariné es cultura viva y sabe traducir nuestra identidad colectiva en una sola palabra o con rostro pintado. 

Todo lo que hace es fruto de la inteligencia y de la persecución de las buenas ideas a través de ella. Sus trabajos para  el cine, la música, la prensa, la publicidad y su actividad más personal y artística, forman parte del universo visual de nuestro país. Su dominio de la composición gráfica, la tipografía, la ilustración, la pintura, la fotografía y en definitiva del lenguaje visual, han producido iconos de la cultura gráfica que han traspasado nuestras fronteras. Oscar Mariné es mucho, su obra habla por si misma y por eso basta un instante para enamorarse.

Gala Fernández Montero

Comisaria especializada en diseño

Oscar Mariné artistarena bezalako obraren ugaritasunak museoko areto asko betetzeko, hainbat liburu idazteko eta hizketaldi batean hainbat orduz hitz egiteko aukera ematen du. Marinéren trazu asertiboaren ikusizko potentzia haren izaera berdingabearen eta benetan bizitako bizitza askoren ondorio da. Materia bikain baten destilatutako likorea da, eta oso gutxi daude materia horrekin eginak.

Mariné kultura bizia da, eta gure identitate kolektiboa hitz bakar batean edo aurpegi bat marraztuta itzultzen daki.

Egiten duen guztia da inteligentziaren eta ideia onei inteligentziaren bidez jarraitzearen emaitza. 

Zinemarako, musikarako, prentsarako, publizitaterako egin dituen lanak nahiz bere lan pertsonal eta artistikoak gure herrialdeko ikusizko unibertsoaren parte dira. Konposizio grafikoa, tipografia, ilustrazioa, pintura, argazkilaritza eta, azken finean, ikusizko lengoaia menderatzen ditu, eta gure mugak gainditu dituen kultura grafikoko ikonoak sortu ditu. Oscar Mariné asko da; haren lanak bere kabuz hitz egiten du, eta, horregatik, istant bat aski da maitemintzeko.

Gala Fernández Montero

Diseinuan espezializatutako komisarioa